Služby

Poradenství

Bezplatná služba zájemcům o některou z nabízených oblastí služeb. Naši technici Vám poradí při řešení Vašich požadavků.

Bezpečnostní posouzení

V rámci přípravné fáze Vám na základě obhlídky a dokumentace zpracujeme bezpečnostní posouzení objektu s vytipováním rizikových prostor a stanovením časové odolnosti bezpečnostních prvků. Bezpečnostní posouzení slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.

Cenová nabídka

Služba zájemcům o některou z nabízených služeb. Naši zakázkoví manažeři pro Vás zpracují nabídku, která Vám orientačně přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku

Zpracování projektu

Projekt se vypracovává již na konkrétní zakázku. Projekt je zpracován podle platných předpisů a norem po prohlídce objektu a je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení. Standardně je projektová dokumentace vytvořena v elektronické podobě.

Montáž a revize

V rámci komplexnosti nabízíme služby při instalaci a oživení dodávaných systémů. Vlastní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Účelem revize je odhalit případné nedostatky montáže a ještě před spuštěním zkušebního provozu je odstranit. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vyhotovena revizní zpráva. Montáž systému je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu uživatel obdrží dokumentaci skutečného provedení a je zaškolen pro obsluhu systému.

Servis

Společnost SECURITY BIT s.r.o. standardně zajišťuje 24 hodinový servis. Pro své působení v rámci celé republiky má firma zřízena svá střediska v Praze.

Záruční doba

Dnem předání do trvalého provozu začíná běžet záruční doba systému. Společnost SECURITY BIT s.r.o. standardně nabízí záruku 24 měsíců na dodávanou technologii a 36 měsíců na provedenou montáž.