Servis

technik

Je nepochybné, že většina technických zařízení, se kterými se ve svém životě potkáváme, vyžaduje po dobu své životnosti určitou dávku údržby.
U bezpečnostních systémů platí tento předpoklad o to více, že se jedná o zařízení, která slouží k ochraně majetku a zdraví osob. Tyto systémy navíc pracují 24 hodin denně, 365 dní v roce a jsou často natolik technicky komplikované, že laická obsluha není schopna některé z poruch sama identifikovat.
Je tedy nezbytné v pravidelných intervalech provádět periodické kontroly. V případě některých systémů byla podmínka pravidelných kontrol dokonce zakotvena do legislativy. Například pro elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) je to norma ČSN EN 50 131, pro elektrickou požární signalizaci (EPS) pak vyhláška č. 246/01 Sb. a další.

technik

Jelikož si tyto skutečnosti velice dobře uvědomujeme, zaměřili jsme velkou část našeho potenciálu na vybudování široké a opravdu kvalitní základny pro poskytování servisních a revizních služeb. Proto, abychom zajistili co nejrychlejší reakci při nahlášení závad, disponuje každá z poboček servisním střediskem, které je možné kontaktovat 24 hodin denně.
Za účelem provádění periodických revizí a kontrol je Vám k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků a revizních techniků s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Všechna pracoviště jsou průběžně vybavována nejmodernější technikou.

skoleni

Všichni pracovníci, kteří provádějí zmíněné činnosti jsou našimi kmenovými zaměstnanci a jsou prověřeni pro práci s utajovanými skutečnostmi. Při výběru zaměstnanců se proto zaměřujeme zejména na jejich spolehlivost a technickou zdatnost podpořenou zkušenostmi z oboru. Velkou výhodou je také minimální fluktuace zaměstnanců na servisních střediscích.
Za účelem udržení akceschopnosti techniků klade naše společnost velký důraz na doškolování a zvyšování technické odbornosti.

Servisní a revizní služby nabízíme nejenom na produkty, které jsme sami realizovali a logicky se o ně i nadále staráme. Službu můžeme nabídnout i zákazníkovi, kterému se dosavadní údržba bezpečnostního systému z nějakého důvodu zkomplikovala, případně není spokojen s úrovní své stávající servisní organizace. Všeobecně známým neduhem současné investiční výstavby je fakt, že realizaci bezpečnostních systémů provádějí samotné stavební firmy, které po předání díla již nemají dostatek zkušeností a technických prostředků na jejich údržbu. Toto pak s sebou přináší zanedbání údržby, prodražování služeb a v neposlední řadě často také rozpor s platnou legislativou. I v těchto případech, kdy zpravidla ještě běží záruka od původního dodavatele, jsme schopni za určitých podmínek zajistit pravidelnou údržbu. Patříte-li do této skupiny, obraťte se prosím s důvěrou na kterékoliv z našich servisních středisek.