Reference

Nejvýznamnější zákazníci společnosti

  • ČEZ a.s., vodní elektrárny
  • Lázně Slatenice
  • Lázně Mšené
  • Povodí Vltavy
  • Povodí Labe
  • Siemens Engiennering a.s.
  • Stavby a.s.