Bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení,proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu.Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu,pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká,vysoká,průměrná a nízká. Schvalování komponentů EZS,navrhování ,instalace a revize systémů EZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.

Výrobci:
Siemens, GE Interlogix -Aritech, Bosch, Novar, Jablotron, Telenot, Bentel, Sicurit, Galaxy, ATS, Sintony, Paradox Digiplex, Concept, Visonic, Esprit, CD Advisor, Omnia

Perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy (PER)

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu; je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např.elektrorozvodny,letiště,věznice,průmyslové objekty,vodárny atd.Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas,tedy v okamžiku,kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků.Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody. Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta. V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory,infračervené závory,mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace,štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní hadice,videodetektory pohybu.

Výrobci:
Sicurit, Intelli-Flex, FFT , Perimitrax, Intrepid

Napojování na pulty centralizované ochrany (PCO)

S rozvojem komerčních služeb soukromých hlídacích agentur přebírají úlohu vyhlášení poplachu od sirén přenosová zařízení, která zprostředkují po zvoleném médiu (telefonní linka,ISDN linka,rádiová síť,GSM síť,aj.)přenos informací o stavu systému či narušení objektu v digitální podobě majiteli nebo na monitorovací pracoviště PCO hlídací agentury nebo policie. V odůvodněných případech je žádoucí používat dvě nezávislé přenosové cesty,např. telefonní linka a rádiová síť. Používané formáty přenosů jsou normalizovány. Oproti lokální signalizaci poplachových stavů nabízí připojení elektronických bezpečnostních systémů (EPS,EZS,CCTV) na pracoviště PCO daleko efektivnější ochranu objektů. V případě narušení vyjíždí na místo speciální zásahová jednotka hlídací agentury, policie nebo hasičů. Přenos poplachových signálů je samostatná úloha vymezená funkcí poplachového přenosového systému.Tato oblast je normalizačně popsána souborem norem řady ČSN EN 50136.

Výrobci:
Radom, NAM

Mechanické zábranné systémy (MZS)

Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor,např.zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.K MZS řadíme i prostředky idividuální ochrany. Jedná se o prostředky,které mohou sloužit i samostatně,převážně jako úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory, trezorové skříně,ohnivzdorné skříně,příruční pokladny,přenosné kontejnery a kufry. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeži předmětů, techniky a zařízení umístěných v chráněném objektu. S ohledem na vzrůstající kriminalitu je nutnost věnovat náležitou pozornost mechanickému zabezpečení objektů firem, obchodů, úřadů, apod. stále aktuálnější. Naši kvalifikovaní pracovníci pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu mechanického zabezpečení. Vybírat je možno z mnoha variant kombinací mechanických zábranných systémů, které přesně vyhoví přáním a požadavkům a především poskytnou maximální ochranu majetku. V případě poskytování služeb technického zabezpečování při zajišťování ochrany utajovaných skutečností jsou obdobně jako v případě dalších komponentů určených k tomuto účelu dodávány mechanické zábranné prostředky v certifikované formě schválené NBÚ do patřičného stupně utajení. Jedná se o dodávky bezpečnostních dveří, trezorů, mříží, turniketů, bezpečnostních folií.

Výrobci:
Abloy, MUL-T-LOCK, EVVA, FAB, Rostex, P-KOVO, T-SAFE, BERA, AD SECURITY, Bedex, ADLO