Vstupní sytstémy

Systémy kontroly a řízení vstupu v bezpečnostních aplikacích (ACS / Acces Control Systems)

Systémy kontroly vstupu řídí přístup osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením, případně informacím, na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení umožňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách. Systémy ACS využívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a další. Jako nositel přístupového oprávnění jsou využívána různá média,např.magnetické a čipové karty,čipové přívěšky různých tvarů a nejnověji se využívá biometrických informací, např.otisky prstů,zobrazení oční duhovky nebo sítnice nebo obraz obličeje. Základní požadavky jsou nebo budou uvedeny ve skupině harmonizovaných norem ČSN EN 50133.

Výrobci:
Novar, Gold card, Interlogix, Northern, Honeywell, ABLOY

Docházkové systémy (DS)

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na zpracování docházky a mzdovou agendu. K idetifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů ACS.

Výrobci:
Eff-Eff, Goldcard, Honeywell, ANeT