O společnosti

Informace o společnosti

Naše společnost Vám nabízí profesionální služby při aplikaci bezpečnostních opatření na ochranu osob, majetku a informací.

Společnost SECURITY BIT s.r.o. byla založena v roce 1994 za účelem poskytovat všestranné služby v oblasti bezpečnostni a ochranných technologií Sídlo firmy je v Praze ulici Krenicka 1469/10 Praha 10. Postupně byla činnost rozšířena na komplexní služby v oboru slaboproudých zařízení a systémů. V současné době patří k předním firmám ve svém oboru v České republice.Spolecnost je certifíkována pro tyto činnosti: Od února 1999 pracuje firma dle standardu systému jakosti ISO 9001 a byla certifíkována pro tyto činnosti :

  • projekce, montáž, servis slaboproudých systémů v investiční výstavbě
  • navrhování systémů ochrany osob, majetku a informací
  • návrhy, implementace a poradenské služby v oblasti zavádění informačních systémů a zpracování dat

Pro stejný rozsah činností byla firma v květnu 2003 recertifikována dle standardu systému jakosti ISO 9001:2001. Od července 2005 firma zavedla systém enviromentálního managementu a je držitelem certifikátu ISO 14001:2005. Od ledna 2006 byl zaveden a certifikován systém managementu bezpečnosti informací dle normy BS 7799, od roku 2007 dle normy ISO/IEC 27001:2006. Firma je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Obchodní a hospodářské komory Brno. Za trvale dosahovaný vysoký stupeň kvality našich služeb, byla v roce 1997 společnosti SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. propůjčena značka CZECH MADE reg. č. 712 122 za služby v oboru prodej, projekce a montáž slaboproudých systémů. V prosinci roku 1999 bylo ocenění CZECH MADE společnosti propůjčeno podruhé, v listopadu roku 2001 potřetí a v prosinci 2003 počtvrté.

Vedení firmy

Jednatel společnosti
Jiří Beneš
Tel. +420 603 254 628
Email: benes@securitybit.cz

Živnostenské listy